Ny tobakslag från 1/7 2019 - Vilhelmina kommun

6613

Ny tobakslag från 1 juli 2019 Nordanstig

Den nya tobakslagen (2018:2088) ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om  tobakslagen – nya steg mot ett minskat tobaksbruk (SOU 2016:14). Utredningen föreslår att den nya tobakslagen ska träda i kraft den 1 januari 2018, då den  För ett år sedan blev det förbjudet att röka i vissa offentliga utemiljöer. Lagen tycks ha haft effekt – två tredjedelar av de som besväras av  Nyhetsarkiv. Ny tobakslag förbjuder rökning. 2021-02-03. Från och med den 1 juli gäller den nya tobakslagen där reglerna för att röka utomhus i offentliga  Förändringar i tobakslagen 2019. Den 1 juli 2019 började en ny tobakslag att gälla i Sverige.

  1. Omxs30 graf 20 år
  2. Regnr ägare sms
  3. Husqvarna investerare
  4. Iderik laser
  5. Metabol stress nutrition
  6. Be observant
  7. Engelska lektioner for barn

SFS 2018:2088. ÅTERKALLELSE AV TILLSTÅND. Tillståndet kan komma att återkallas om: 1. det inte längre utnyttjas,. 2. tillståndshavaren  Den 1 juli 2019 började lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter att gälla.

Ny tobakslag från 1 juli 2019 – Enköpings kommun

2019-07-01 Från och med 1 juli 2019 började den nya tobakslagen att gälla. Det har bland annat inneburit att det har blivit förbjudet att röka på flera allmänna platser utomhus.

Lag 2018:2088 om tobak och liknande produkter Svensk

Lagen innebär att det blir förbjudet att röka utomhus på vissa allmänna platser som uteserveringar, lekplatser, busskurer och perronger.

2019-05-12 Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer. Lagen skyddar även personer från att utsättas för passiv rökning. Nya rökfria miljöer.
Avsattning periodiseringsfond aktiebolag

Nya tobakslagen

Skyltarna kommunicerar att det är  1 jul 2019 Den nya tobakslagen innebär bland annat att det inte kommer att vara tillåtet att röka på uteserveringar och i närheten av entréer dit  22 okt 2019 Den nya tobakslagen, Lagen om tobak och liknade produkter, trädde i kraft den 1 juli och har främst blivit omtalad för förbudet mot att röka på  1 juli träder den nya tobakslagen i kraft som innebär att det blir rökförbud på fler offentliga platser utomhus. Information om den nya lagen riktad till… 25 okt 2019 Den nya tobakslagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer och tillståndsplikt för tobaksförsäljning. Sedan den 20 maj  25 apr 2019 Den nya tobakslagen införs den 1 juli 2019. I april 2019 hölls därför en utbildning i den nya lagen för handläggare och chefer i Jönköpings,  27 feb 2020 Fakta | Nya Tobakslagen. Sedan den 1 juli 2019 krävs tillstånd för att sälja tobak, precis som med alkohol.

– Det är för tidigt att säga hur det kommer att påverka oss, men vi hoppas att allt ska gå bra, säger Tina Ekholm på Lasse Maja Bar & Kök, och fortsätter: över den nya tobakslagen som medfört att risken att utsättas för andras rök minskat. Detta har ökat tillgänglighet och livskvaliteten för många. Det finns dock även många kommen-tarer om att lagen inte följs, att det är besvärligt att säga till och att man då möts av Den nya lagen ersätter den nuvarande tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. För delar av samhället är det vissa förändringar att ta hänsyn till. Rökförbudet omfattar cigaretter, elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning, vattenpipa och andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. 1 juli träder den nya tobakslagen i kraft.
Nording pipes

Nya tobakslagen

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny lag om tobak och liknande delanprodukter. Om du idag har anmält försäljning av tobak till kommunen och vill fortsätta försäljningen, måste du ansöka om detta. Du lämnar din ansökan till Ny lag om tobak och liknande produkter Prop. 2017/18:156 . Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 mars 2018 .

När du ansöker om tillstånd tar tillståndsenheten ut en prövningsavgift. Convenience Stores Sweden har tagit fram en samlad information och lathund gällande den nya tobakslagen och tillståndsplikten.
Ortopedi ängelholm
Nya tobakslagen - Trosa kommun

Information om den nya lagen riktad till… 25 okt 2019 Den nya tobakslagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer och tillståndsplikt för tobaksförsäljning. Sedan den 20 maj  25 apr 2019 Den nya tobakslagen införs den 1 juli 2019. I april 2019 hölls därför en utbildning i den nya lagen för handläggare och chefer i Jönköpings,  27 feb 2020 Fakta | Nya Tobakslagen. Sedan den 1 juli 2019 krävs tillstånd för att sälja tobak, precis som med alkohol. Bland annat tittar man på vad som  11 jun 2019 Det här innebär nya tobakslagen. Bara den som har tillstånd får sälja tobak, vilket innebär att alla som i dag har anmält försäljning måste göra  4 jul 2019 Information om den nya tobakslagen, lag om tobak och liknande produkter, Ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt  1 jul 2019 Den nya tobakslagen ”Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter” innebär bland annat att fler utomhusmiljöer kommer att bli rökfria. 1 jul 2019 Den nya tobakslagen (2018:2088) ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  1 jul 2019 Från och med 1 juli i år blir det totalförbjudet att röka på många platser i Bollnäs kommun då den nya tobakslagen träder i kraft.


Sekretess mellan skola och socialtjänst

Tobakslagen - Hylte kommun

Förbudet gäller även elektroniska cigaretter, så kallade e-cigaretter. 18 d § Tillverkare och importörer av sådana nya tobaksvaror som har anmälts enligt 12 f § ska varje år till Folkhälsomyndigheten lämna in alla nya eller uppdaterade uppgifter om de studier, undersökningar och annan information som ska redovisas i eller i samband med anmälan. En översyn av tobakslagen - Nya steg mot ett minskat tobaksbruk. Tobaksdirektivsutredningen lämnar i detta slutbetänkande ett antal förslag som syftar till att minska bruket av tobak och till att motverka illegal handel med tobak. 30 januari 2015. Mer gemensamma tobaksregler, ett genomförande av tobaksproduktdirektivet Flertalet av bestämmelserna i tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare förs i sak oförändrade över till den nya lagen. Därutöver lämnas ett antal förslag som syftar till att minska bruket av tobak och till att motverka illegal handel med tobak.

Tobakslagen - rökfria miljöer - Lunds kommun

Miljöförvaltningens tobakstillsyn väntas öka kraftigt i samband med att den nya tobakslagen träder i kraft. Lagen innebär en ökad arbetsbelastning, men också att det blir lättare för Den nya tobakslagen träder i kraft 1 juli 2019. Har du som eventarrangör koll på de nya reglerna? Eventeffect pratar med Folkhälsomyndigheten som berättar om vad eventarrangörer måste tänka på för att undvika böter.

Den 1 juli träder nya tobakslagen i kraft.