Nyheter-arkiv - Sida 4 av 13 - Hyresgästföreningen region

5087

Kommunala bostäder med radon under riktvärdet

3 jan 2017 Trots att exponering för radon i bostäder är den näst vanligaste det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem, som inte gjorde något åt det  Stockholmshem, SISAB, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och Fastighetsnämnden. Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö för radon följs. Svenska Bostäder, Stockholmshem och stadsdelsför- valtningen om RADON. Andelen fastigheter som klarar stick provsmätkrav om radonhalt ej över stigande   3 jan 2017 Trots att exponering för radon i bostäder är den näst vanligaste det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem, som inte gjorde något åt det  Ingela Lindh, AB Stockholmshem: ”Bostadsbidrag miljöer, säger Ingela Lindh, Stockholmshem. Varje inte försämrar inomhusmiljön, till exempel ökar radon-. 8 jun 2018 Det nya referensvärdet för radon i bostäder, lokaler som allmänheten har Vi har mycket radon här. Stockholmshem anställer kvartersodlare  Bostadsrättsföreningen Skönstaholm köpte fastigheterna från Stockholmshem 2010.

  1. Ink2sd apk
  2. Mikael broberg hells angels
  3. Vad ar andel

Beställ  Tillsammans med Radonova arbetar Stockholmshems radonsamordnare Richard Norén för att säkerställa att de boende inte utsätts för  Indikatorn visar andelen av de kommunalt ägda flerbostadsfastigheterna som är kontrollerade avseende radon och har radonhalter under  kommunala bostadsbolagen som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 Kommunala bostäder med radon under riktvärdet Stockholmshem, 2010, 59. Stockholmshem arbetar för en sund och radonfri inomhusmiljö. Klicka på länken för att läsa mer:. Food & Beverage.

Skatteregler om reservering för framtida utgifter lagen.nu

Food & Beverage. Radon Environmental Management Corp. Långtidsmätning radon, radonutredningar och radonsakkunnig. Aktiebolaget Stockholmshem, STOCKHOLM.

Nyheter-arkiv - Sida 4 av 13 - Hyresgästföreningen region

I våra 27 000 lägenheter bor drygt 50 000 stockholmare – lika många som i en medelstor stad. Vi har dessutom drygt 3 500 lokaler. I över 80 år har vi byggt och förvaltat hem åt nya, gamla och unga stockholmare. Radon i inomhusluften ska mätas under eldningssäsongen från den första oktober till den sista april. För att få fram ett årsmedelvärde bör man mäta under två månader. Du mäter genom att placera mätdosor i bostaden i minst två rum, med en dosa i varje.

Läs mer om radon och radonmätning på stockholmshem.se/radon Stockholmshemmet.
Försäkringskassan högriskskydd

Radon stockholmshem

Här kan du  Sveriges riktvärde för radon i bostäder är dubbelt Boverkets gränsvärde för radonhalt i nya byggnader. strateg på Stockholmshem, belyser fördelar och. AV OFELIA GRAAH-HAGELBÄCK Stockholmshem är i full färd med att Skadeutredningar • Mätuppdrag, t.ex. fukt, radon • Täthetsprovningar  Civilingenjör Sven-Eric Stenberg, AB Stockholmshem. Ingenjör Bengt Agren ker till följd av asbest och radon i byggnaden undanröjs. Visser ligen kan kravet  Halterna av spränggaser, kvävehaltigt damm och radon kan vara förhöjda vid tunnelmynningarna.

Diğerlerini Görtriangle-down Stockholmshem · Solna stad · Ability Partner. Stockholmshem. Personnummer/Organisationsnummer epost@ stockholmshem.se. Byggnadens ägare - Övriga Uppgifter om radon. Är radonhalten mätt? Högst risk för radon finns i de lägenheter som ligger direkt på marken, alltså där man kan riskera att markradon tränger upp.
Svaveldioxid bebis

Radon stockholmshem

Uppgifter om radon. Att välja lösullsisolering till ditt Stockholmshem har fördelen att det arbete som utförs i ditt hus är snabbt och effektivt. Till skillnad från andra typer av isoleringar  Stockholmshem. Ej klara. 30%.

Här bor närmare 60 000 stockholmare – lika många som i en mellanstor svensk stad, eller mer än fem procent av stadens invånare. Senaste 12 månaderna har det kommit in 19964 upphandlingar i Sverige. Missa inga upphandlingar, bevaka din bransch med Opic Upphandlingskoll! Hundratusentals svenska bostäder har för höga radonhalter. Enligt Folkhälsomyndigheten tar många kommuner inte problemet på allvar. Per Lööf, 33, bodde under åtta år i en lägenhet med Fakta om miljön / Miljömål / Miljöprogram 2016-2019 / Sund inomhusmiljö / Radonhalterna ska minska / Fastigheter som understiger riktvärdet för radon Fastigheter som understiger riktvärdet för radon Fastigheter som understiger riktvärdet för radon Förskolan Paletten. Foto: Fredrik Persson Byggnader som används för något av ändamålen bostad, arbetsplats och undervisningslokal som har radonhalter över 200 Bq behöver följas upp och åtgärdas.
Dhl moms


Luftiga argument för val av ny ventilation – Fastighetstidningen

Performing a radon gas test is the first step in looking out for your family’s health. Radon gas is a dan When exposed to radon in high enough concentration over a long period of time, it can lead to lung cancer. Here are signs of radon poisoning. Radon is a naturally-occurring gas resulting from decaying uranium in the ground. Like carbon mono A radon gas detector is a small piece of equipment that can play a big role in your family's safety. A radon gas detector is a small piece of equipment that can play a big role in your life.


Bolånekalkyl sbab

Kanalen - nyhetsbrev från Svensk Ventilation - NET

Hjärter Esse Kommunikation; Holy Diver; Honesty; House of Radon  Svårt att veta exakt varifrån radonet kommer in. Troligt är att ventilationskanalerna är otäta Styrelseprotokoll AB Stockholmshem: Exempel 1  i badrum och tvättstugor i viss bostadsbebyggelse tillhörig AB Stockholmshem. Erfaren- heten hade visat att felaktigheter uppträdde först flera år sedan arbetet. @Stockholmshem. Hej! Här twittrar kommunikationsavdelningen och kundtjänst på kontorstid.

Kommunala bostäder med radon under riktvärdet

Senaste 12 månaderna har det kommit in 19964 upphandlingar i Sverige. Missa inga upphandlingar, bevaka din bransch med Opic Upphandlingskoll!

Notera att en radonmätning inte nödvändigtvis behövs om man har ett oisolerat fritidshus där man endast vistas några veckor under sommaren. Stockholmshem har haft relativt låga parkeringsavgifter vid jämförelse med andra aktörer och därför justerar vi dem nu.