Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn

2379

Kontakt och frånvaroanmälan - Riksäpplets gymnasium

Hen är utbildad i det men det känns väldigt konstigt att hen bedriver sådan verksamhet innanför skolan väggar. Om ett barn har blivit felbehandlat av samma kurator, kan man anmäla hen då och i så fall vart vänder man sig? Visst kan jag väl stå på mig i att skolkuratorn inte ska ha regelrätta samtal med mitt barn (10 år) Jag är ju ändå vårdnadshavare och mitt barn är minderårigt. Vad får en skolkurator göra egentligen (anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa vet jag)? Vissa vuxna måste anmäla till soc. Anmälningsplikten innebär att vuxna inom vissa yrken måste göra en så kallad orosanmälan till socialtjänsten om de tror att någon under 18 år far illa. Det gäller personal som jobbar inom till exempel skolan, sjukvården eller polisen.

  1. Tjanstledighet for studier
  2. Input sensitivity discord

Undantag gäller dock vid vissa brott  Skolkurator, Övernäs och Ytternäs. Bildningssektorn. +358 18 531334 · Wilma kan användas som app i mobiltelefon. Kurator Ingela Fohlin 011-15 23 53 · Skicka e-post. Speciallärare svenska. Gunilla Olsson 072-72 43 871 · Skicka e-post.

Skolans ansvar för barn som far illa - Skolverket

Jag förstår din situation. Jag tycker det är jättebra att du har en kurator som verkligen bryr  arbetar för att stärka skolkuratorers yrkesroll genom att: Stärka skolkuratorer i Jag hoppas att ni har sett att anmälan till konferensen i Gävle nu ligger ute.

Kontakta oss i Johanneberg Göteborg NTI Gymnasiet

Denna anmälningsplikt bryter kuratorns sekretess. Kontakt. Kurator; Astradskolan 7-9  Sekretess och anmälan. En skolkurator har sträng sekretess (OSL 23:2), vilket är en trygghetsfaktor för både elever och vårdnadshavare. Sekretessbrytande  All personal har e-postadress med formatet fornamn.efternamn@haninge.se.

Kuratorn samarbetar med skolans personal samt andra resurser och verksamheter om behov finns. Som elev kan du vända dig till kuratorn när du behöver en annan vuxen att prata med eller om något bekymrar dig. Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att uppgifter om dig och dina personliga förhållanden inte får lämnas ut utan att du själv har godkänt det. Anmälningsplikt Enligt socialtjänstlagen är all personal i skolan skyldig att anmäla till socialtjänsten om de, genom sitt arbete, får veta något som kan innebära att en elev far illa. Hej Jag arbetar som skolkurator på en F-6 skola. Jag och rektor har gjort en anmälan till socialtjänsten ang vår oro för ett barn.
Big brother farsta 2021

Anmäla skolkurator

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten. Får en skolkurator bedriva vård i skolan så som behandlingsmetoden BOF, Barnorienterad familjeterapi? Hen är utbildad i det men det känns väldigt konstigt att hen bedriver sådan verksamhet innanför skolan väggar. Om ett barn har blivit felbehandlat av samma kurator, kan man anmäla hen då och i så fall vart vänder man sig? Visst kan jag väl stå på mig i att skolkuratorn inte ska ha regelrätta samtal med mitt barn (10 år) Jag är ju ändå vårdnadshavare och mitt barn är minderårigt.

Du behöver bara göra anmälan en gång per sjukdag, både skolan och fritids får den information du skickar in. Sjukanmälan Skolkurator. Joanatan  Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam med kurator, skolsköterska, specialpedagog och rektor. Att vi som arbetar på Tågarpskolan är  Mörkertalet är stort men minst elva unga i Härnösand och Sundsvall har vågat anmäla olaglig spridning av nakenbilder på dem. Polis och  Tystnadsplikten kan brytas av anmälningsplikten, som innebär att alla somarbetar i skolan är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de i sitt  Skolans elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, specialpedagog och tänker på att du måste anmäla sjukdom/frånvaro varje dag som ditt barn är hemma.
Martin magnusson lund university

Anmäla skolkurator

När du är sjuk eller om du behöver vara ledig ska du anmäla din frånvaro. I båda fallen gör du det i Skolplattformen. Följ skolans enkla rutiner. Vid inloggningsproblem kontakta Skolplattformens support 08-508 11 552. Anmäla frånvaro. Frånvaron ska anmälas av din vårdnadshavare på Skolplattformen. Tjänsten som skolkurator har placering vid Hierneskolan (F-9) i Koppom KVALIFIKATIONER Socionomutbildning eller likvärdig utbildning.

skolkurator är skyldig att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar hur sekretessen i arbetet som skolkurator ser ut. Där slås fast att sekretess gäller uppgifter om enskilds personliga förhållanden om det inte Ingen möjlighet att anmäla till socialtjänsten. Polisen Det finns ingen skyldighet att anmäla brott ett begånget brott.
Slogs för euskadi


Juridik för skolkuratorer inom friskolor - AcadeMedia

HAGENSKOLAN Linnéa Dalteg Skolsköterska 036-442 81 73, 070-848 20 12 29 jun 2020 Kurator. Lyssna. Skolkuratorn är en del av skolans elevhälsa. Som elev Enligt socialtjänstlagen är all personal i skolan skyldig att anmäla till  I elevhälsoteamet ingår skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagoger. skyldighet att anmäla detta till Socialtjänsten precis som alla vuxna på skolan. Vad gör en skolkurator? Vänder sig främst till barn och ungdomar i åldrarna 12- 16 år.


Angel investerare

Kontakt - Sannaskolan - Göteborgs Stad

Polis och  Tystnadsplikten kan brytas av anmälningsplikten, som innebär att alla somarbetar i skolan är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de i sitt  Skolans elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, specialpedagog och tänker på att du måste anmäla sjukdom/frånvaro varje dag som ditt barn är hemma. Du kan även anmäla frånvaro för elev via kommunens kundtjänst, telefon 0270–750 00. Anmäl frånvaro. Vår skola. Skolpsykolog Michele Montvik. Skolpsykologen träffas enligt överenskommelse med elevhälsoteamet.

Kontakta Vallbacksskolan – Gävle kommun

Av: Ava Shamsipoor och Therese Näslund .

Skolkuratorn har tystnadsplikt. Vad gör en skolkurator? Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola.