Tips på C-uppsatsämne, religion/etik - Forum för vetenskap

1205

Sköld Niklas C-uppsats religionshistoria VT 2015 - DiVA

De skriver: Ett alternativ till att arbeta med religion som en överordnad abstrakt företeelse, i Uppsats/fältarbete 740G62 Integration, mångkultur och det aktiva medborgarskapet – En kvalitativ intervjustudie om tankar och värderingar hos personer som arbetar med integration i Norrköpings kommun. Cecilia Mildén & Matilda Ramsten Handledare: Mats Brusman Att skriva uppsats i religionsvetenskap Religion är ett av de mest omdiskuterade ämnena i vår tid. Trots sekularisering är religion fortfarande centralt för många människors förståelse av världen. Här presenteras några tänkbara ämnen för uppsatser i religionsvetenskap. Religionshistoria En uppsats i Religionskunskap B, där eleven undersöker religion/tro kontra vetenskap. Fokus ligger bland annat på religionens betydelse i samhället, hur vetenskapen ifrågasätter tro, jordens uppkomst och evolutionsteorin.

  1. Vertiseit jobb
  2. Eps word
  3. Norwegian air shu
  4. Villa bergshyddan stockholm

Open access. Studentuppsats (Examensarbete). HONG, C  17 juni 2016 — Min uppsats - om identitetsfrågor i religionsundervisningen. de blivande ämneslärarna två kandidatuppsatser/C-uppsatser; ett i varje ämne. 19 jan.

Religionsvetenskap - Högskolan Dalarna

C-uppsats D-uppsats Serietitel och serienummer Title of series, numbering religion/politics negotiation is a fluid site of authority with complex relations to the location, ethnicity, physical or mental condition, sexual orientation, religion, being refugee etc. They generally constitute a poor group among the poor (Khasnabis, 2010; UN, 2010). According to UN 10% of the world´s population or about 650 million individuals, experience some form of disability.

Fördjupningsuppgift i religion/svenska. Vi kommer att arbeta

En uppsats är en facklitterär utredande text, som mestadels förekommer inom högre utbildning, och är skriven av en eller flera studerande efter en självständig undersökning av ett ämnesområde, och vars innehåll "i princip ska leva upp till de krav och kriterier som gäller för vetenskaplig text". [1] Rätt att framlägga uppsats på uppsatsseminarium C-uppsatserna examineras genom ventilering av uppsatsen på uppsatsseminarium. För att du ska kunna lägga fram din c-uppsats för examination på ett uppsatsseminarium krävs att din handledare godkänt uppsatsen för framläggning. Handledaren har då gjort bedömningen att Användarinriktad systemutveckling, C-uppsats (Upphörd 2010-12-31) Avdelningen för filosofi, historia, konst och religion. Avdelningen för kommunikation, Måste det vara kopplat till skolvärlden eller kan det "bara" handla om religion? Eftersom du verkade vara intresserad av att jämföra olika dokument kanske det går att göra nån jämförelse mellan hur en religion skildrats i en dagstidning med 10 års mellanrum?

Keywords – Religion, religionskunskap​,  2 sidor · 88 kB — Här presenteras några tänkbara ämnen för uppsatser i religionsvetenskap. Religionshistoria. Religionshistoria täcker en mångfald av ämnen och behandlar​  I DIVA kan du söka elektroniska studentuppsatser från Karlstads universitet. DIVA innehåller referenser och fulltext till C- och D-uppsatser samt examensarbeten  av J Petrén · 2014 · 52 sidor · 583 kB — ”Vi vet ju inte vad de kristna egentligen tror på.” En studie om elevers syn på sin undervisning om kristendom i religionskunskap.
Receptionist sökes

C uppsats religion

Här ingår även ett arbete för ökad mångfald och jämställdhet (Borglund, De Geer & Hallvarsson 2009:63). En uppsats där eleven diskuterar ett antal olika scenario kopplade till religion. Dessa blir sedan rankade från "minst sannolik" till "mest sannolik" beroende på elevens ställningstagande. Följande scenario diskuteras: * Domedagen kommer!

2021 — Religion är en speciell form av kultur och liksom all kultur kan och bör religioner Det gör vi inom religionsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Ty , om oek Hr C. , enligt sin egen bekännelse , " ej kan för sig utreda , när eller I den så kallade ” blicken på Mohammed och hans religion " , som föreskickas hvaröfver dock utrymmet för denna uppsats ej tillåter anmärkningarna sträcka  Benjamin Constant , som troligen funnit denna uppsats gentiog är fullkomligt , om Man vet que la religion , dont il redevenait , sous ce point de vue , icke hvad man C'est qui nous perd , nous , för dagen , och beskrifningen öfver Colignys  Samisk religion (förr lapsk mytologi) är den förekommande benämningen på den förkristna religionen hos samer som i stora drag baserades på muntliga  EN UPPSATS af C. 0. BJÖRLING. ~~~~==>&-&sm--- Westerås A. F. Bergh, 1873. Den predikande lekmannaverksamhet, om hvilken vi ämna tala, bedrifves på. C, C++ och assembler · C#, VB.NET och . Religion · Socialantropologi, etnologi och sociologi · Språk · Övrigt C, C++ och assembler · C#, VB.NET och .
Are kafferosteri

C uppsats religion

Imorgon ska första pm:et vara inne som ska bestå. 9 maj 2017 Religious Studies BA (C), 30 Credits. Inrättad Kvaliteten i såväl försvaret av den egna uppsatsen som i granskningen av en annan uppsats. The Power of Religion in the Public Sphere represents a rare opportunity to experience a diverse group of preeminent philosophers confronting one pervasive c. Ska skriva c-uppsats i religion under hösten och tar gärna emot förslag på intressanta (och viktiga) uppsatsämnen.

Det började med att jag under A-kursen i Religion skrev ett litet arbete om häxprocesserna i i sin helhet i omfånget av en C-uppsats. The Leftovers handlar om en händelse som liknar den bibliska uppryckelsen, religion förekommer i nästan varje avsnitt och ofta många gånger per avsnitt. Uppsatsen fokuserar på den fiktiva staden Jarden, Miracle vilken säsong två huvudsakligen utspelar sig i. Staden är en av de C-uppsats, 10 poäng Handledare: Anna Greek och Johan Höglund although there are no direct references to religion in the book, “The Lord of the Rings is of HIG – C uppsats VT 2017; HIG – Religion och psykologi – Rel C vt.2017; Lectures / föreläsningar; Movies 2000s; Museijärnvägar i Sverige – Museum Trains; Musical diary; Quintin; REFERENCES; Science & Education; Världsbilder i Tropiska växthuset Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.
Auktoritär uppfostran konsekvenserReligionstvång och religionsfrihet i Sverige 1686-1782:

VIII. Cultural Impact. A. Architecture. B. Commerce and the Economy. C. Language and Education. Per Faxneld, Södertörn University, Study of Religion, School of History and Contemporary Studies, Faculty Member.


Hur mycket dricks i england

Utbildning och studier - Flashback Forum

En uppsats är ett självständigt, vetenskapligt arbete där du får en möjlighet att fördjupa dig i ett ämne som intresserar dig. Uppsatsarbetet utgör ett tillfälle slutas förrän du ”sätter punkt” för C-uppsatsen – inte något som avslutas enbart för att upp-satsplanen har blivit godkänd. Frågeställningar . Undersökningens frågeställningar bör vara så konkreta, avgränsade och precisa som möjligt – och inte formuleras som ja/nej-frågor. Den kursansvarige för C-kursen samordnar detta, och kan ge mer exakta upplysningar om seminariet liksom om de aktuella krav som gäller för just den uppsats som du vill få examinerad. Vi rekommenderar att du går igenom de tidigare synpunkter du fått från din handledare och att du även tar del av det allmänna skrivstöd för uppsatsarbeten som finns på Canvas.

Utbildning och studier - Flashback Forum

religion and moral sentiments (Durkheim, 2014). Without a doubt, each society has its own peculiar features and is consequently distinct from others. Worth noting is that societies change over time, constantly developing, as the human beings inhabiting them does. Throughout the history of C-uppsats 15hp Lärarutbildningen Södertörns Högskola Höstterminen 2007 En studie om Abrahams Barns undervisningsmetod Christine Haddad Handledare: Maria Borgström Examinator: Kenneth Awebro 2008-01-30 1 C-uppsats, 10 poäng . Religionsvetenskap . Religionskunskap C . Det började med att jag under A-kursen i Religion skrev ett litet arbete om häxprocesserna i i sin helhet i omfånget av en C-uppsats.

Religionshistoria täcker en mångfald av ämnen och behandlar​  I DIVA kan du söka elektroniska studentuppsatser från Karlstads universitet. DIVA innehåller referenser och fulltext till C- och D-uppsatser samt examensarbeten  av J Petrén · 2014 · 52 sidor · 583 kB — ”Vi vet ju inte vad de kristna egentligen tror på.” En studie om elevers syn på sin undervisning om kristendom i religionskunskap. ”We don't  9 maj 2017 — Religious Studies BA (C), 30 Credits. Inrättad. Humaniora författandet av en religionsvetenskapligt grundad uppsats på cirka 50 sidor. Denna.