Så kläcktes idén om hållbar utveckling - Umeå universitet

2989

HÅLLBAR UTVECKLING - FN-rollspel 2020

År 1987 presenterade den så kallade Brundtlandkommissionen för världens miljö och utveckling under ledning av Gro Harlem Brundtland sin slutrapport Brundtlandrapporten, Vår gemensamma framtid. 1987 - En FN-kommission under ledelse af Gro Harlem Brundtland fremlægger en rapport om jordens ressourcer og miljøtilstand ( Brundtlandrapporten ). en In 1987 the United Nations World Commission on Environment and Development released the report Our Common Future, commonly called the Brundtland Report. WikiMatrix sv År 1987 presenterade den så kallade Brundtlandkommissionen för världens miljö och utveckling under ledning av Gro Harlem Brundtland sin slutrapport Brundtlandrapporten , Vår gemensamma framtid.

  1. Gräddfil creme fraiche skillnad
  2. Monopol planekonomi
  3. Roger larue st augustine fl
  4. Storegate backup
  5. Ta mc kort motorcykel

Eksterne lenker. Brundtland (red.) (1987). Vår felles framtid. Tiden norsk forlag.

Hållbar stadsutveckling - Insyn Sverige

Hovedbudskapet var at verdenssamfunnet må innrette seg og gjøre det som kreves for å sikre at behovene til dagens mennesker blir dekket uten at dette svekker grunnlaget for framtidige generasjoner til å få dekket behovene sine. Eksterne lenker.

Vår gemensamma framtid - מילון גרמני

I rapporten hävdade kommissionen att hållbar social utveckling och ekonomisk tillväxt är omöjligt att uppnå om miljön ödeläggs och naturresurserna över-exploateras.

Inom begreppet hållbar  för Brundtlandrapporten 1987 (Vår gemensamma framtid/Our Common Future). Rapporten skrevs av Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag  Vår gemensamma framtid från 1987 av FN:s värdskommission för miljö och utveckling (även kallad Brundtlandkommissionen). Genom Brundtlandrapporten  Vår gemensamma framtid, informellt Brundtlandrapporten, (egentligen Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common  Det ursprungliga begreppet hållbar utveckling kom till 1987 i FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtlandkommissionens rapport. Begreppet hållbar utveckling etablerades i Gro Harlem Brundtlands rapport ”Vår gemensamma framtid” från 1987. Där fördes tesen om att det handlar om ”en  av S Widengren — År 1987 publicerades rapporten Our Common Future, även kallad Brundtlandrapporten, på uppgift av FN genom Världskommissionen för miljö och utveckling. av hållbar utveckling.
Net auktion göteborg

Brundtland rapporten vår gemensamma framtid

(ur ”Vår gemensamma framtid”, Brundtlandrapporten, 1987). Hållbarhet har tre dimensioner; den ekologiska, den sociala och den ekonomiska. Begreppet användes av FN i rapporten om vår gemensamma framtid från 1987, den så kallade. Brundtlandrapporten.

spridning i samband med FN-rapporten, Vår gemensamma framtid, ( mer känd som Brundtland-rapporten 1987). Brundtland-rapporten definierar hållbar utveckling som en utveckling som Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling. Den kanske vanligast förekommande definitionen av begreppet kommer ur Bruntlandkommissionens rapport "Vår gemensamma framtid" som publicerades i 1987: Vår gemensamma framtid, informellt Brundtlandrapporten, (egentligen Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future) är en rapport som skrevs av Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av Förenta nationerna 1987. samband med FN-rapporten Vår gemensamma framtid (1987), kallad Brundtlandrapporten. FN-rapporten definierar hållbar utveckling som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Begreppet hållbar utveckling lanserades 1987 i FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtland-rapporten*, och definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Vår gemensamma framtid, informellt Brundtlandrapporten, (egentligen Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future) är en rapport som skrevs av Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av Förenta nationerna 1987.
Hotell jobb västerås

Brundtland rapporten vår gemensamma framtid

I rapporten hävdade kommissionen att hållbar social utveckling och ekonomisk tillväxt är omöjligt att uppnå om miljön ödeläggs och naturresurserna över-exploateras. Utveckling och tillväxt måste LIBRIS titelinformation: Vår gemensamma framtid : [rapport från] Världskommissionen för miljö och utveckling under ordförandeskap av Gro Harlem Brundtland / [red.: Det fick sin internationella spridning 1987 då FN-kommissionen för miljö och utveckling, World Commission on Environment and Development, även kallad Brundtlandkommissionen, lanserade begreppet i rapporten "Vår gemensamma framtid". Kommissionen, som leddes av Gro Harlem Brundtland, beskrev begreppet hållbar utveckling på följande sätt: samband med FN-rapporten Vår gemensamma framtid (1987), kallad Brundtlandrapporten. FN-rapporten definierar hållbar utveckling som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Kommissionen leddes av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland. I rapporten hävdade kommissionen att hållbar social utveckling och ekonomisk tillväxt är omöjligt att uppnå om miljön ödeläggs och naturresurserna över-exploateras. Utveckling och tillväxt måste Det fick sin internationella spridning 1987 då FN-kommissionen för miljö och utveckling, World Commission on Environment and Development, även kallad Brundtlandkommissionen, lanserade begreppet i rapporten "Vår gemensamma framtid". Kommissionen, som leddes av Gro Harlem Brundtland, beskrev begreppet hållbar utveckling på följande sätt: I løbet af 1980erne blev der i stigende grad sat spørgsmålstegn ved antagelsen om, at hensynet til udvikling og miljø var uforenelige. Synspunkter om, at en fremtidig udvikling, baseret på bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne, var en mulighed, vandt efterhånden frem. Det blev derfor i 1983 i FN besluttet, at der skulle nedsættes en Verdenskommission for […] samband med FN-rapporten Vår gemensamma framtid (1987), kallad Brundtlandrapporten.
Lönestatistik kommunala bolag
Stockholms universitet och Agenda 2030 - Stockholms

Hållbar utveckling  9 sep 2019 larmrapporten om globala klimatförändringar ”Vår gemensamma framtid”. Kommissionen leddes av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland. I rapporten hävdade kommissionen bland annat att hållbar social  30 jan 2019 med FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”. Kommissionen som leddes av den dåvarande norska statsministern Gro Harlem Brundtland,  “Vår gemensamma framtid, informellt Brundtlandrapporten, (egentligen Report of the är en rapport som skrevs av Världskommissionen för miljö och utveckling på Gro Harlem Brundtland, varför den allmänt kallas Brundtlandkommissionen. Vår gemensamma framtid.


John berglund villa talliden

Vår gemensamma framtid - מילון גרמני

Det här är framtidens idrottshall Entrén.

Klimat, miljö och hållbarhet - Strängnäs kommun

År 1987 presenterade den så kallade Brundtlandkommissionen för världens miljö och utveckling under ledning av Gro Harlem Brundtland sin slutrapport Brundtlandrapporten, Vår gemensamma framtid. 1987 - En FN-kommission under ledelse af Gro Harlem Brundtland fremlægger en rapport om jordens ressourcer og miljøtilstand ( Brundtlandrapporten ). en In 1987 the United Nations World Commission on Environment and Development released the report Our Common Future, commonly called the Brundtland Report. WikiMatrix sv År 1987 presenterade den så kallade Brundtlandkommissionen för världens miljö och utveckling under ledning av Gro Harlem Brundtland sin slutrapport Brundtlandrapporten , Vår gemensamma framtid. Transmedia och vår gemensamma framtid Publicerad den 20 oktober, 2013 av Dan Frendin Ibland får man vara med om föreläsningar som får en att förstå bättre och sätta ord på det man är inne i just nu.

samband med FN-rapporten Vår gemensamma framtid (1987), kallad Brundtlandrapporten. FN-rapporten definierar hållbar utveckling som en utveckling som  Gro Harlem Brundtland, född Harlem den 20 april 1939 i Bærum i Akershus fylke, Hon ledde arbetet med rapporten Vår gemensamma framtid, 1987 (Our  FN skrev rapporten Our common future – Vår gemensamma framtid (informellt Brundtlandrapporten). Följande definition står i rapporten: En hållbar utveckling  I FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid” från 1987, den så kallade Brundtlandrapporten, beskrivs hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer  Vår gemensamma framtid, informellt Brundtlandrapporten, (egentligen Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common  Brundtlandkommissionen publicerade år 1987 rapporten Vår gemensamma framtid (kallas ibland ”Brundtlandrapporten”) som beskrev hållbar  även kallad Brundtlandkommissionen använde begreppet i rapporten ”Vår gemensamma framtid”. Brundtlandkommissionen gjorde följande definition: Vårt miljöarbete ska visualiseras så att kommuninvånarna har lätt att få "Vår gemensamma framtid" från 1987, den så kallade Brundtlandrapporten. Vår gemensamma framtid, informellt Brundtlandrapporten, (egentligen Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common  av M Klasson · 2014 — Brundtland som år 1987 presenterade en rapport om den globala Denna rapport lanserades senare under namnet Vår gemensamma framtid.